title=

info@woordentekst.nl
038 - 45 25 774
06 - 53 76 80 53

Portfolio

tekstbureauzwolle gemeentehardenberg

Gemeente hardenberg project entree xxl

Het Dienstenbedrijf van de gemeenten Hardenberg en Ommen is dit jaar gestart met
een nieuw project waarmee men 25 jongeren via een opleiding aan een baan probeert te
helpen. Het project Entree-XXL is speciaal bedoeld voor jongeren uit de gemeenten
Hardenberg en Ommen die werkloos zijn en geen Mbo-opleiding hebben afgemaakt.
“Het gaat hier om een kwetsbare doelgroep zonder zogeheten startkwalificatie. Het zijn
mensen die werkzoekend zijn. Soms hebben ze een autisme of psychische problemen,
zitten ze in de schulden of zijn ze afkomstig uit sociaal zwakke milieus. Door deze
combinatie van factoren, lopen deze mensen de kans tussen wal en schip te raken. Wij
willen ze helpen om dat te voorkomen”, aldus Wim Idema, manager van het
Dienstenbedrijf van de gemeenten Ommen en Hardenberg en projectleider van het
project Entree XXL.
Het Dienstenbedrijf werkt vanuit de missie om zoveel mogelijk mensen die werkloos zijn, aan
een betaalde baan te helpen. Het project Entree/XXL draait ook in de gemeenten Raalte,
Steenwijkerland en Zwolle. “Wij hebben er in Hardenberg en Ommen onze eigen lokale kleur
over heen gegoten”, aldus Idema.
Samenwerking
Het project is een samenwerkingsverband met het Alfa college in Hardenberg en Trias
Jeugdhulp. Het project kent overeenkomsten met het ´1000 jongerenplan´ van de Provincie
Overijssel waarin jongeren door onder meer Trias Jeugdhulp aan een baan worden geholpen.
Het grote verschil tussen het 1000 jongerenplan en Entree XXL is dat bij de laatste er sprake
is van een combinatie van werken en leren. “Door het contact met het Alfa/college en Trias
jeugdhulp hebben we de doelgroep goed in beeld. Ze zijn begin dit jaar door ons opgeroepen
dat ze in aanmerking komen voor het nieuwe project. We hebben onlangs de
intakegesprekken gehouden om te bekijken of ze wel voor het project gemotiveerd zijn en zin
hebben om te werken. Ook is daar duidelijk uitgelegd welk verwachtingspatroon er is voor
hen. Wij gaan hen geen grote worst voorhouden en vervolgens maar een plakje bieden. De
deelnemers moeten ook geen te hoge verwachtingen hebben van aan het werk dat ze
aangeboden krijgen. Als je bijvoorbeeld de verwachting hebt dat je via het project makkelijk
aan een baan komt bij bijvoorbeeld de politie of een andere organisatie waar veel mensen
graag willen werken, dan heb je het mis”, legt Idema uit.
Motivatie
Volgens de projectleider is een goede motivatie een minimale vereiste om mee te mogen doen
aan het project. “Bedrijven kijken vooral naar motivatie. Het is een hele mooie kans voor ze,
die ze het beste met beide handen kunnen aangrijpen”. De accountmanagers van het
Dienstenbedrijf gaan zelf op zoek naar werkgevers die iemand vanuit het project in dienst
willen hebben. “Wij lichten de bedrijven voor en vertellen wat ze mogen verwachten. Binnen
het project valt de begeleiding op de werkplek onder de verantwoordelijkheid van Trias
Jeugdhulp. Zij komen regelmatig kijken hoe het met de mensen op het werk gaat” , zegt
Idema.
Start
De eerste groep van 12 jongeren is op 3 maart van start gegaan. Ze leren tijdens een negen
weken durende training onder meer wat werknemersvaardigheden zijn. Ook krijgen ze lessen
in sociale vaardigheden en leren ze zich oriënteren op de arbeidsmarkt door bijvoorbeeld
gezamenlijk een banenbeurs te bezoeken. Kortom, op het Alfa college krijgen ze letterlijk les
in ´hoe het werkt´ in de maatschappij.
Na deze opleiding gaan ze aan slag bij een bedrijf voor een periode van een half jaar tot een
jaar. Dit betreft een combinatie van werken en leren. De eerste tijd wordt drie dagen per week
gewerkt en gaan ze twee dagen in de week naar school. Daarna wordt het een dag per week
naar school. Na afloop krijgen ze een diploma.
Idema: “Wanneer je geen ondersteuning biedt aan deze groep, dan vallen ze mogelijk buiten
de boot. Het lukt hen veelal niet om zonder hulp van buitenaf aan werk te komen, de meesten
zitten dan ook thuis. Mijn filosofie is: ‘werk is goed voor je’. Het haalt je uit je sociale
isolement en je doet tijdens het werk contacten op. Ik gun mensen van harte werk. Ik hoop
dan ook dat er ondernemers zijn die deze groep mensen een kans willen bieden. “